Välkommen

Alla ni med fotointresse, ung som gammal, nybörjare eller glad amatör. Fotoklubben i Norrköping en plats för alla att utvecklas och ha kul tillsammans.

 

 

 

 

 

Proj Nybygget

Här är ett litet urval av alla bilder tagna 2012-13 av Nybygget. (totalt finns ca 500 bilder) Projektet blev en bilddokumentär Fotobok som handlar om gårdens historia, från att släkten till nuvarande arrendator kom dit 1870. Ingår även skildring av Naturskyddförenings arbete med att vårda naturen/slåtterängar. På gården finns rödlistade arter i Floran, och rikt insektsliv på ängarna. Ängarna är ett Natura 2000 objekt, lokal bevarandeplan finns. Området är också klassat som riksintresse.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)